Vada: prof. Žilvinas Lilas

Šajā darbnīcā galvenā uzmanība tiks pievērsta rekonstrukcijas akta objektīvismam vai objektivitātei kā tādai.

Izmantojot visaugstākās objektivitātes aparātu – lāzera skeneri EinscanPro, kas var sasniegt precizitāti līdz milimetram, darbnīcas dalībnieki meklēs, skenēs un no jauna konstruēs objektus (cilvēkus, dārzeņus, minerālus), lietas vai jebkuru citu iedomājamu formu. Mums kā māksliniekiem ir jāiet soli tālāk un mūsu skenēšanas objektiem ir jāpievieno savs simbolisms un subjektivitāte.

Dalībniekiem ir vēlamas, bet ne obligātas 3D modelēšanas pamatzināšanas. Darbnīcas rezultātā taps video, animācija vai 3D attēls, 3D izdrukas.

Zilvinas Lilas interesē tīkla un multimediju dizains, 3D animācija, datorgrafika, interaktīvās sistēmas, tehnoloģijas un tehnoloģiju pielietojums izklaidei. Lilas ir strādājis pie vairākiem animācijas projektiem. Tais skaitā strādāja un lasīja lekcijas Volta Disneja studijās. Pašlaik Lilas strādā par profesoru Mediju mākslas akadēmijā (Kunsthochschule der Medien) Ķelnē, Vācijā.