Vada: PhD Thuur Caris

 

Darbnīcas dalībnieki pētīs subkultūras un neformālās interešu grupas Liepājā.

Studenti apgūs radošās uzņēmējdarbības aspektus un fenomena “radošā pilsēta” jēdzienus un principus, izmantojot tādu zinātnisku pieeju kā etnogrāfisks lauka pētījums.

 

Thuur Caris ir Hanzes Lietišķo zinātņu universitātes Groningenas Tēlotājmākslas, dizaina un popkultūras skolas pasniedzējs. Viņa pētniecības intereses ir: neformālās mācīšanās kopienas, inovācijas procesi, populārā kultūra, kultūras inženierija un situacionistu māksla. Kā sociālais zinātnieks viņš studē mākslu kā sarunvalodu, kurā rodas mācīšanās iespējas. Caris ir absolvējis Groningenas universitāti,
Nīderlande pieaugušo izglītībā un pēta neformālo izglītību vietējās mākslas praksē Nīderlandē un Ņujorkā.