Līdz 18. novembrim (ieskaitot) var pieteikt jebkāda tipa vizuālo darbu publicēšanai Mākslas pētījumu laboratorijas, MPLab zīnā.

Darbam jābūt drukas kvalitātē, vismaz A5 izmēra, katrs pieteikums – 1 līdz 2 lappuses.

Var iesūtīt jebkāda tipa vizuālos darbus, tai skaitā, fotogrāfijas, kolāžas, digitāli un analogi veidoti darbi (to digitālās reprodukcijas), savu mākslas darbu dokumentācijas, kas pašas spēj pretendēt būt par vizuāliem mākslas darbiem; datorģenerētus darbus, 3D un VR darbu ekrānuzņēmumus u.tt.

Zīns ir saīsinājums no vārda “magazine”. Parasti zīns ir mazas tirāžas neliela formāta žurnāls, ko publicē pats satura autors.

Darbi jāiesūta līdz 18. oktobrim uz epastu: maija@mplab.lv